Kiwik

In opdracht van Nummereen Kinderopvang ontwikkelden we voor hen een digitaal en interactief communicatieplatform. Een digitale databank, mailsysteem en intranet ineen. Dit multifunctionele platform heeft zijn diensten binnen Nummereen Kinderopvang inmiddels bewezen. Elke dag maken de 220 medewerkers er gebruik van wat geresulteerd heeft in beter geinformeerde  medewerkers die niet alleen zelfstandiger zijn geworden maar ook meer betrokken!

Dit systeem noemen we Kiwik. Kiwik bieft ook voor andere organisaties veel kansen en mogelijkheden. Wat en hoe? We lichten het graag toe! Neem gerust contact op: 0497 – 58 21 27, info@nummereenssc.com.