Over Nummereen Shared Services

Nummereen Shared Services biedt samenwerking op structurele of projectbasis. Op basis van uw vraagstelling zoeken wij naar de best passende vorm van samenwerking. Kernwaarden hierbij zijn tailormade, pragmatisch en resultaatgericht. We stellen ons als doel om kansen en mogelijkheden voor iedere individuele organisatie te verruimen, krachten te bundelen en kwaliteit te vergroten.

Onze organisatie wordt gekenmerkt door korte lijnen en kan bogen op ruime expertise en ervaring.