Nummereen Consultancy

Sinds eind 2016 is Nummereen Shared Services partner van Nummereen Consultancy. Nummereen Consultancy omvat IKC Academy en IKC Makers.

IKC Academy verzamelt en deelt kennis van integrale kindcentra vanuit de gedachte dat een IKC optimale kansen en mogelijkheden biedt voor kinderen van nul tot dertien jaar.
IKC Makers helpt organisaties een integraal kindcentrum op te zetten zodat zij de transitie kunnen maken naar een integraal aanbod van onderwijs, opvang, zorg en welzijn.