Pedagogiek & Kwaliteit

Onze professionals kunnen expertise en kindgerichte ondersteuning bieden zodat de pedagogische kwaliteit gewaarborgd is. Middels monitoren en signaleren vanuit de praktijk worden verbeteracties ingezet om kwaliteit naar een hoger niveau te tillen en te borgen.  We kunnen een pedagogisch beleidsplan voor uw organisatie opstellen of, als u al een plan hebt, deze beoordelen en/of optimaliseren. Ook zijn we een kenniscentrum op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie.