HR

Mensen vormen binnen iedere organisatie het grootste goed. Een beter gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie. Nummereen Shared Services verzorgt op het gebied van HR, ofwel human resources, een compleet pakket aan diensten. Denk aan het ontwikkelen van een passend personeelsbeleid en de uitvoering van de personele  administratie. Maar ook aan werving & selectie en coaching. Belangrijke aandachtsgebieden zijn professionalisering, beheersing van de in-, door- en uitstroom van medewerkers, monitoren ziekteverzuim en toezien op de arbeidsomstandigheden.

Scholing
Deskundigheidsbevordering van medewerkers is belangrijk. Op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen, nieuwe competenties verwerven  of ‘oude’ kennis weer eens opfrissen. Een goed opleidingsplan voor medewerkers is hierbij een must. Nummereen Shared Services kan u ook ondersteunen bij het opstellen ervan.