Bedrijfsvoering

Nummereen Shared Services kan u ondersteunen op verschillende aspecten van de bedrijfsvoering zodat u alle tijd en ruimte overhoudt om met uw core business bezig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan ICT, inkoop, huisvesting en schoonmaak. Maar ook het huren van kantoorruimten, vergaderlocaties of scholingslokalen via Nummereen Shared Services behoren tot de mogelijkheden.

Facility management
In een bedrijfsverzamelgebouw, multifuntionele accommodatie of integraal kindcentrum is het belangrijk om goede afspraken te maken tussen alle gebruikers. Wij kunnen u adviseren over het opstellen van een beheer- en exploitantieplan.

ICT
Zeker voor organisaties die werken met kinderen is het belangrijk dat de bijbehorende persoonsgegevens goed beveiligd zijn. De Wet datalek ziet hier strikt op toe. Wij kunnen u adviseren hoe u deze beveiliging optimaal binnen uw organisatie kunt realiseren.

Veiligheid
Binnen de professionele kinderopvang is strikte wet- en regelgeving van toepassing.  Onder meer ten aanzien van de inrichting van groepsruimten. De GGD controleert hierop. Wij voeren voor u risico-inventarisaties uit, adviseren bij het inrichten van de groepsruimten en kunnen de GGD-inspecties begeleiden. Om uw kinderopvangorganisatie te laten registeren in het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) zijn bovengenoemde risisco-inventarisaties verplicht. We kunnen het hele trajact van registratie bij het LRKP en alle bijbehorende facetten voor onze rekening nemen.